platieshop2013good.ru
Главная Последствия курения при противозачаточных таблетках

Санатории беларусии сердечно-сосудистые

Мазм свечи от гемороя во время лактации


Читать дальше

Клиника по лечению печени киев

Наиболее популярные сборки miranda


Читать дальше

Особливості науково-методичного забезпечення дошкільної освіти в україні та за кордоном


от чего болит предстательная железа

забезпечення


науково-методичного супроводу модернізації освіти

на регіональному рівні


Інститут забезпечує науково-методичні, організаційно-управлінські, прогностично-розвивальні потреби близько 800 середніх загальноосвітніх шкіл, 860 дошкільних, близько 80 позашкільних освітніх закладів області, а також розвиток професіоналізму та освітянської діяльності понад 40 тис. педагогічних працівників.

З цією метою кафедрами інституту проводиться методична робота за різноманітними напрямками.

Навчально-методичне забезпечення

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів

Кафедрою філософії та соціології освіти підготовлено 14 навчально-тематичних планів для слухачів курсів підвищення кваліфікації таких категорій педагогічних працівників:


 • директорів шкіл;

 • заступників директорів шкіл із НВР;

 • заступників директорів шкіл із ВР;

 • педагогів-організаторів по роботі з дитячими об’єднаннями та організаціями;

 • вихователів ГПД;

 • учителів, які викладають курс “Етика”;

 • практичних психологів;

 • учителів-логопедів;

 • керівників шкіл за проблемою “Теорія і практика управління сучасною школою”;

 • резерву керівників навчальних закладів за проблемою “Управління сучасним навчальним закладом”;

 • шкільних бібліотекарів за проблемою “Роль бібліотеки як інформаційного центру в забезпеченні навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу”;

 • керівників гуртків за проблемою “Соціально-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчально-виховного закладу”;

 • класних керівників за проблемою “Система діяльності класного керівника в нових соціокультурних умовах”;

 • соціальних педагогів.

Розроблено спецкурси:


 • “Психологічне забезпечення управління навчальним закладом” (М.І. Тіхонова);

 • “Управлінська діяльність у сучасному навчальному закладі” (О.М. Рудіна);

 • “Психологічний супровід особистісно орієнтованого навчання” (Л.Д. Павлова);

 • “Технологія узагальнення перспективного педагогічного досвіду в освітніх закладах” (О.О. Золотарьова);

 • “Сучасні підходи до організації виховного процесу в закладах позашкільної освіти” (О.В. Касьянова);

лекції:

 • “Психологічні основи навчання дітей на різних етапах їх розвитку” (М.І. Тіхонова);

 • “Виховання як формування цілісної особистості” (М.І. Тіхонова);

 • “Рання профілактика психічного здоров’я школярів” (М.І. Тіхонова);

 • “Організаційно-педагогічні умови виконання програми розвитку освіти в Луганській області” (І.І. Цимбал);

 • “Превентивна освіта дітей і молоді” (О.О. Золотарьова);

 • “Проектування у виховній роботі школярів” (О.В. Касьянова);

 • Фандрайзинг – інноваційна управлінська технологія (О.М. Рудіна);

 • Інноваційність сучасного процесу виховання школярів (О.М. Рудіна).

Кафедрою розвитку дитини підготовлено 14 навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації:

 • вихователів дошкільних навчальних закладів;

 • методистів дошкільних закладів;

 • завідуючих дошкільними навчальними закладами;

 • інструкторів з фізичної культури дошкільних навчальних закладів;

 • вихователів шкіл-інтернатів;

 • учителів трудового навчання;

 • учителів обслуговуючої праці;

 • учителів технічної праці та основ економіки;

 • учителів обслуговуючої праці та основ економіки;

 • учителів музики;

 • учителів образотворчого мистецтва і креслення;

 • учителів, які викладають предмет “Захист Вітчизни”;

 • учителів фізичної виховання;

 • учителів, які викладають курси “Основи безпеки життєдіяльності”, “Основи здоров’я”.

Розроблено спецкурси:


 • “Методична робота з кадрами в системі дошкільної освіти” (В.Г. Устименко);

 • “Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду” (В.Г. Устименко);

 • “Зміст і методика викладання “Художньої культури” в загальноосвітніх закладах” (Л.Л. Мальцев, А.І. Велікандо);

 • “Фізична реабілітація й невідкладна медична допомога при травмах під час спортивних змагань” (В.В. Головченко);

 • “Інноваційні методи та сучасні інноваційні технології в практиці фізичного виховання (О.П. Бабешко)”;

 • “Зміст і методика викладання профільного навчання спортивного напряму” (О.П. Бабешко);

 • “Інноваційні методи і засоби викладання фізичного виховання” (О.П. Бабешко);

 • “Профілактика ВІЛ/СНІДу в системі освіти” (Г.С. Богданова).

лекції:

 • “Вплив нестандартних уроків на всебічний розвиток дитини” (Г.Ф. Царьова);

 • “Актуальні питання фізичного виховання дітей дошкільного віку” (Т.Т. Ротерс);

 • “Сучасні вимоги до фізичного виховання дітей дошкільного віку” (В.М. Завадич);

 • “Кольорознавство як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку” (О.М. Цехмістер);

 • “Розвиток у дошкільників художнього сприймання при ознайомленні з творами живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва” (О.В. Саприкіна);

 • “Зміст та методика проведення занять із фізичної культури за системою М. Єфименко” (О.М. Цехмістер);

 • “Інтерактивні форми методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільного закладу” (О.М. Цехмістер);

 • “Вікові показники фізичного розвитку дітей відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку” (В.Г. Устименко);

 • “Сучасні форми і методи фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі” (В.Г.Устименко);

 • “Інтеграція змісту дошкільної освіти” (Н.В. Гавриш, В.Г. Устименко);

 • “Охорона та зміцнення здоров’я дітей у дошкільному закладі” (Л.Г. Панченко);

 • “Формування життєвоважливих видів рухових дій дітей дошкільного віку” (О.П. Бабешко);

 • “Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти в Україні” (Н.В. Гавриш);

 • “Права дитини в Україні. Захист прав та гідності дитини в дошкільному закладі та сім’ї” (С.Д. Бурман);

 • “Наступність у роботі дошкільного навчального закладу і школи” (С.Д. Бурман);

 • “Готовність дитини до навчання в школі” (С.Д. Бурман);

 • “Охорона та безпека життєдіяльності дітей в дошкільному закладі” (Л.І. Ківшарь);

 • “Навчання дітей рухливим іграм та вправам спортивного характеру” (О.О. Строганова);

 • “Сучасні підходи до організації та проведення фізкультурно-оздоровчих свят та розваг у дошкільному закладі” (О.О. Строганова);

 • “Профілактика ВІЛ/СНІДу в системі освіти” (Г.С. Богданова);

 • “Психолого-педагогічні умови забезпечення корекційної спрямованості навчання та виховання учнів із проблемами розвитку” (Ю.В. Потоцька);

 • “Соціально-психологічний вплив на девіантну поведінку особистості” (С.Б. Бажутіна);

 • “Використання інтегрованих педагогічних технологій у дошкільній художньо-естетичній освіті” (О.В. Просіна);

 • “Розвиток у дітей дошкільного віку музичних здібностей: методи та напрямки дослідження” (А.П. Воєводіна);

 • “Музична культура дітей дошкільного віку: технологічні аспекти її формування” (А.П. Воєводіна);

 • “Художньо-естетичний та соціально-емоційний розвиток дошкільників на музичних заняттях та розвагах: технологічні аспекти” (Л.Й. Наріжна);

 • “Музична культура сучасної шкільної молоді в контексті формування художньої культури особистості: структура, технології формування” (Л.І. Воєводіна);

 • “Актуальні питання теорії та методики викладання інтегрованого курсу “Мистецтво” (О.В. Просіна);

 • “Особливості змісту та методики викладання сучасного уроку музичного мистецтва у 5-6 класах загальноосвітньої школи. Проблеми синтезу мистецтв на музичних заняттях” (Л.М. Луганська);

 • “Культурологічні аспекти викладання візуального мистецтва” (Л.Л. Мальцев);

 • “Етнографічна українська національна спадщина на заняттях із декоративно-прикладного мистецтва” (Н.Н. Краснова);

 • “Розвиток асоціативно-образного мислення та художньо-творчої діяльності учнів на заняттях візуального мистецтва” (Н.Р. Войтенко);

 • “Художні образи і композиції в різних видах образотворчого мистецтва, теоретичні та методичні аспекти викладання в загальноосвітній школі” (Н.Л. Папугін);

 • “Методика організації й умови проведення фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України “Козацький гарт” (А.Н. Касаткін);

 • “Науково-методичний супровід і програмне забезпечення освітніх галузей “Мистецтво” та “Естетична культура” у контексті вимог Державного стандарту (А.І. Велікандо);

 • “Виникнення, розвиток і структура шкільного предмета “Основи здоров’я”. Мета, завдання та пріоритети у викладанні” (Г.С. Богданова);

 • “Основні вимоги до сучасних уроків з основ здоров’я та основ безпеки життєдіяльності” (Г.С. Богданова);

 • “Профілактика інфекційних хвороб серед учнівської молоді” (Г.С. Богданова);

 • “Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку життєвих навичок” (Г.С. Богданова);

 • “Здоров’язберігаючі технології навчання здорового способу життя” (О.П. Бабешко);

 • “Основи художнього проектування виробів” (Г.М. Маймула).

Кафедрою природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання підготовлено 19 навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації:

 • учителів математики, фізики, хімії, біології, інформатики, географії та основ економіки за денною формою навчання;

 • учителів фізики, хімії, біології, географії, математики за заочною формою навчання;

 • учителів фізики, хімії, біології, географії, математики за дистанційною формою навчання.

Розроблено:

 • навчальні плани курсів підвищення кваліфікації:

 • вчителів природничо-наукових дисциплін за проблемою “Інноваційні технології навчання природничих дисциплін”, “Комп’ютерні технології у викладанні шкільних дисциплін” (Н.О. Гладушина, О.С. Дубовик, І.П. Воротнікова);

 • вчителів математики за проблемою “Технології викладання математики в сучасній школі” (О.Г. Дідусь);

Розроблено спецкурси:


 • “Зміст і методика викладання профільного навчання фізики” (Н.О. Гладушина);

 • “Використання електронних засобів навчального призначення у викладанні зарубіжної літератури (української мови і літератури)” (Н.О. Гладушина);

 • “Використання електронних засобів навчального призначення у викладанні шкільних дисциплін” (О.С. Дубовик);

 • “Зміст і методика викладання профільних предметів природничого циклу” (О.С. Дубовик);

 • “Формування пізнавальної активності школярів” (О.С. Дубовик);

 • “Технології навчання біології” (О.С. Дубовик);

 • “Розв’язання математичних задач економічного змісту” (О.В. Часнікова);

лекції:

 • “Фізика елементарних частинок як процес інформаційного розвитку” (Н.О. Гладушина);

 • “Фізична освіта в сучасних умовах та діяльність учителя щодо її реалізації у навчальному процесі” (Н.О. Гладушина);

 • “Оцінювання навчальних досягнень учнів із фізики та астрономії” (Н.О. Гладушина);

 • “Сучасний кабінет фізики та його навчально-методичне забезпечення” (Н.О. Гладушина);

 • “Фізична основа географічних процесів” (Н.О. Гладушина);

 • “Інформатизація освітянського простору” (Н.О. Гладушина);

 • “Організація роботи в комп’ютерному класі” (Н.О. Гладушина);

 • “Теоретичні основи оцінювання навчальних досягнень учнів” (О.С. Дубовик);

 • “Психолого-педагогічна основа застосування комп’ютерних технологій у викладанні шкільних дисциплін” (О.С. Дубовик);

 • “Моделювання інтерактивного уроку” (О.С. Дубовик);

 • “Методика контрольно-оціночної діяльності в умовах інтегративного навчання” (О.С. Дубовик);

 • “Нестандартні методи розв’язування раціональних та ірраціональних алгебраїчних рівнянь” (В.М. Осинська);

 • “Розвиток творчого мислення учнів 5-9 класів засобами математики” (В.М. Осинська);

 • “Проблеми збереження генофонду планети” (В.Р. Маслова);

 • “Основи суспільної географії” (С.О. Жерліцин);

 • “Глобальні проблеми людства” (С.О. Жерліцин);

 • “Макроекономічний підхід у визначенні та аналізі результатів національного виробництва” (О.В. Часнікова);

 • “Інтеграційні процеси сучасних економічних систем” (О.В. Часнікова);

 • “Міжнародні економічні об’єднання” (О.В. Часнікова);

 • “Проектні технології навчання” (І.П. Воротнікова)”

 • “Сучасні аспекти інтеграції шкільної природничої освіти” (Л.О. Бондар);

планів семінарських, практичних, лабораторних занять:

 • “Організація і методика проведення літніх навчальних експедицій” (В.Р. Маслова);

 • “Методика створення дидактичних та методичних матеріалів засобами ІКТ” (Н.О. Гладушина);

 • “Інноваційні технології навчання математики” (О.Г. Дідусь);

 • “Технологія проектів у викладанні математики” (О.Г. Дідусь);

 • “Формування та розвиток інформаційної компетентності учнів” (Н.І. Лисенко);

 • “Сучасний зміст шкільної освіти в 12-річній школі” (Н.І. Лисенко);

 • “Методика проведення хімічного експерименту” (Л.О. Бондар).

Кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін і методики їх викладання підготовлено 20 навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації:

 • 5 за денною формою навчання для вчителів історії, української мови і літератури, зарубіжної літератури україномовних шкіл, російської мови і літератури, англійської мови, німецької мови;

 • 4 за заочною формою навчання для вчителів історії, української мови і літератури, російської мови і літератури, англійської мови;

 • 6 за дистанційною формою навчання для вчителів історії, української мови і літератури, російської мови і літератури, англійської мови, основ правознавства, французької мови;

 • 5 проблемних курсів для вчителів української мови і літератури, російської мови і літератури, іноземних мов.

Розроблено

спецкурси:


 • “Методика проектного навчання української мови і літератури” (Л.В. Порохня);

 • “Культурні традиції англомовних країн” (Н.Д. Лівенцева);

 • “Донбас у соціокультурних координатах України” (В.К. Терещенко);

 • “Моніторинг якості освіти та навчальних досягнень учнів” (Ю.В. Стецюк);

 • “Цивілізації сучасного світу: пошук шляхів до порозуміння” (З.А. Заїдов);

 • “Формування правової культури школярів у процесі вивчення курсу основ правознавства” (О.В. Карпушина);

лекції:

 • “Особливості викладання української мови і літератури в класах різного профілю” (Л.В. Порохня);

 • “Теорія літератури: нові аспекти вивчення” (Л.В. Порохня);

 • “Реалізація компетентнісного підходу до навчання сучасної шкільної історії” (Л.І. Калініна);

 • “Компетентнісний підхід до реалізації освітньої галузі “Мови і літератури” Держстандарту загальної середньої освіти” (В.Л. Лоповок);

 • “Особливості культурного розвитку східноєвропейських країн” (Т.В. Татолі);

 • “Актуальні проблеми історії України” (А.О. Клімов);

плани семінарських, практичних занять, тренінгів, майстер-класів:

 • “Концептуальні засади громадянської освіти” (В.К. Терещенко);

 • “Демократія в сучасному світі” (В.К. Терещенко);

 • “Використання електронних засобів навчального призначення з української мови” (Л.В. Порохня);

 • “Особливості викладання української мови і літератури за новими програмами і підручниками” (Л.В. Порохня);

 • “Розвиток соціокультурної та соціолінгвістичної компетенції на уроках іноземної мови” (Н.Д. Лівенцева);

 • “Драматизація як процес естетичного та особистісного виховання в позакласній роботі з іноземної мови” (Н.Д. Лівенцева);

 • “Роль тестування у підвищенні мотивації вивчення іноземної мови” (Н.Д. Лівенцева);

 • “Загальноосвітні компетенції у процесі навчання іноземної мови” (Н.Д. Лівенцева);

 • “Технологічне забезпечення сучасної шкільної історичної освіти” (Л.І. Калініна);

 • “Підготовка учнів до зовнішнього тестування з історичних дисциплін” (Л.І. Калініна);

 • “Інноваційні технології викладання зарубіжної літератури” (Л.А. Думанська);

 • “Розвиток творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури” (Л.А. Думанська);

 • “Науково-методичне забезпечення шкільного курсу зарубіжної літератури” (Л.А. Думанська);

 • “Формування громадських компетентностей засобами зарубіжної літератури” (Л.А. Думанська);

 • “Культурологічний підхід до розвитку мовлення в процесі вивчення російської мови і літератури” (В.Л. Лоповок);

 • “Новий тип гуманізму в сучасній світовій літературі” (В.Л. Лоповок).

Источник: http://referat.znate.ru/text/index-41617.html?page...


Облепиховая масло при язвенных 12 перстной кишки