platieshop2013good.ru
Главная Штраф за несоблюдение места для курения

Что пить от тахикардии но не расслабляющие организм

Обработка язвы-непроходимость сосудов нижних конечностей


Читать дальше

Первая помощ при сжимающей боли в желудке

Что эфектифней для подтяжка кожи кавитация или титан ? или


Читать дальше

Причини та мысце заснування запорыжськоъ сычы


сайты уникальные своей простотой

HYPERLINK "http://www.ukrreferat.com/" www.ukrreferat.com – лідер серед рефератних сайтів України! Тема 5. Виникнення козацтва. Запорізька Січ та її історична роль у житті українського народу ПЛАН Вступ 1. Причини і джерела формування козацтва, його основні групи 2. Заснування, устрій і розвиток Запорізької Січі, її значення в історії українського народу 3. Козацько-селянські виступи кінця ХVI – першої половини ХVII ст., їх наслідки Висновки Список використаної літератури Вступ Роль козацтва та Запорозької Січі в історії України унікальна і не має аналогів в історії інших народів. На певному етапі історичного буття України козацтво, яке виникло стихійно, взяло на себе найважливіші завдання, що стояли перед усією нацією, виступило провідною організуючою силою в їх здійсненні. Історичний образ козака став складовою Великого герба України. Тому знання і розуміння учнями цього матеріалу має велике виховне значення для майбутніх громадян української держави, яка торує свій шлях у двадцять перше століття, бо саме на шкільну історичну освіту покладаються основні надії щодо подолання кризи історичній свідомості суспільства в перехідний період. В процесі пізнання історичного розвитку українського державотворення важливо визначити місце Січі в політичній структурі Речі Посполитої, а згодом Гетьманщини та царської Росії. 1. Причини і джерела формування козацтва, його основні групи В кінці XV ст. територія на південь від річки Рось аж до Чорного моря була спустошена татарами, за що її називали "Диким полем". Це була окраїна Великого князівства Литовського, яка в адміністративному відношенні поділялася на повіти: Канівський, Черкаський, Вінницький і Брацлавський. Литовській уряд мало дбав про захист південних українських земель від нападів татар. Оскільки існувала постійна загроза ворожих нападів, більшість населення зосереджувалася в "острогах" при замках і поблизу замків Канева, Черкас, Вінниці, Брацлава, Бара, Хмільника. Селяни й міщани, вихідці з північних районів займалися рибальством, мисливством, бортництвом і хліборобством. Міщани також займалися ремеслами й торгівлею. У містах жили також урядовці та служилі люди — старости (намісники) й підстарости, бояри і земяни, які відбували військову службу. ФеоДали (князі, бояри, земяни) одержували землі від уряду чи місцевих старост і воєвод, або захоплювали пустощі. Місцеві селяни до середини XVI ст. були вільними. Податки і повинності, що їх відбували на користь великокнязівського замку (подимне, пушкарівщина, стації) та на користь власника землі — держави чи приватних осіб (натуральний податок, грошовий або чинш), були порівняно легкими. Через часті набіги сусідів усе населення жило по-військовому, готове будь-якої години відбити ворожий напад. Саме територія південних українських земель - Подніпров'я і Побужжя — стала місцем, де виникло козаіггво, яке посіло важливе місце в історії українського народу. Слово козак східного походження. Воно означало "вільний воїн", "вільна людина". В розумінні — "вільна людина, незалежна -----> Page: 0 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Источник: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=86775


Можно ли лечить цистит при беременности травой горец